26. februar 2013

Danske landsholdsroere klar til træningslejr i USA


René Poulsen fotograferet af Martin Hald, DKF

De danske landsholdsroere drager om få dage afsted på en længere træningslejr i Florida i USA. Med på træningslejren er René Poulsen, Emil Stær, Martin Larsen, William Axelsen, Mads Kerrn, Jesper Beer, Kasper Bleibach, Casper Nielsen, Lasse Nielsen og Jimmy Bøjesen hos herrerne.

Hos kvinderne er Emilie Petersen, Henriette Engel Hansen, Emilie Rosenkilde, Ida Willumsen, Amalie Thomsen, Emma Aastrand Jørgensen, Katrine Græsbøll og Anne Nielsen med.

De fleste roere skal være afsted i seks uger, mens nogle er afsted lidt kortere tid eller ankommer senere. Kasper Bleibach, Lasse Nielsen og Casper Nielsen er således kun med i de sidste uger af træningslejren grundet studier, og Henriette Engel Hansen er afsted i fire uger, da hun har fået nyt job.

U18 og U23 landstræner René Olsen er med som træner i alle seks uger, mens landstræner Martin Hald kommer de sidste 4 uger. Sportschef Bo Vestergaard er desuden med i de mellemste to uger.

21. februar 2013

Team Danmark støtter kajakroerne med bedre styrketræningsfaciliteter og midler til talentarbejdet

Team Danmark støtter i 2013 kajakroerne med 3.157.263 kr. mod 2.540.000 i 2012. Den øgede støtte går bl.a. til at skabe gode vægttræningsfaciliteter på elitecentret ved Bagsværd Sø, etablere fysioterapeutbehandling på elitecentret og til at give flere talenter mulighed for at træne på elitecentret.

”Det er fantastisk at få vægttræningsfaciliteter og fysioterapi på elitecentret. At få samlet tingene på ét sted giver en kæmpe fordel. Det gør det meget lettere at få dagligdagen til at gå op,” fortæller Henriette Engel Hansen, som har roet på kajak-landsholdet i en årrække og bl.a. opnåede en 7. plads ved OL i London. Samarbejdsaftalen styrker også talentudviklingen og samarbejdet mellem elitecenter og kraftcentre.

”Vi kan nu løfte talentudviklingen både regionalt på kraftcentrene og nationalt på elitecentret ved Bagsværd Sø. Vi kan give flere talenter adgang til elitemiljøet på elitecentret, hvor vi har en stærk elitekultur, som vi gerne vil videreføre til de store talenter, som er på vej frem, og til talentudviklingsmiljøerne på kraftcentrene,” siger sportschef i Dansk Kano og Kajak Forbund Bo Vestergaard.

Direktør for Team Danmark Michael Andersen er meget tilfreds med, at elitemiljøet på elitecentret ved Bagsværd Sø bliver forbedret: ”De danske kajakroere ligger stabilt i toppen af den internationale elite og har et stort potentiale. Det er en rigtig god investering, at vi sammen med Dansk Kano og Kajak Forbund skaber endnu bedre rammer og vilkår for den daglige træning. Derudover tror vi også på, at der er en stærk gruppe af kajak-piger på vej, som har evnen og viljen til at skabe internationale resultater på lidt længere sigt,” udtaler Michael Andersen.

Dansk Kano og Kajak Forbund indplaceres som Internationalt eliteforbund i Team Danmarks støttekoncept 2013-2016. Indplaceringen er udelukkende relateret til kajak sprint.

Den øgede støtte til Dansk Kano og Kajak Forbund vil desuden bidrage til flere trænertimer på elitecentret ved Bagsværd Sø og til etablering af to superkraftcentre i henholdsvis Maribo og Silkeborg.

14. februar 2013

Team Danmark indstiller DKF til internationalt eliteforbund og 3.457.263 kr.

Foto: Jens Thybo

Dansk Kano og Kajak Forbund vurderes nu til at opfylde forudsætningerne for at blive indplaceret som internationalt eliteforbund i Team Danmarks støttekoncept 2013 – 2016.

Herudover omfatter Team Danmark samarbejdet i 2013 enkelte roeres deltagelse ved VM 2013 Marathon i Danmark.

Samarbejdet forankres i en to årig samarbejdsaftale på baggrund af en udarbejdet masterplan.

Dansk Kano og Kajakforbund bevilges for perioden 1. januar 2013 – 31. december 2013 3.157.263 kr. til år et af den toårige samarbejdsaftale, heraf 795.170 kr. til talentudvikling.

Derudover indstiller Team Danmark til "Fonden til støtte for dansk bredde- og eliteidræt" at DKF i marts 2013 modtager 300.000 kr. i udlodning fra fonden. Beløbet skal indgå i det fælles elitebudget i 2013 (5.850.209 kr.).

DKF ansøger om 3.457.263 kr. i samlet økonomisk støtte som Internationalt eliteforbund i perioden 1. januar 2013 – 31. december 2013.

Som internationalt eliteforbund har man næstbedste kategorisering hos Team Danmark, hvorved DKF ikke opnår den ønskede indplacering i Team Danmark som såkaldt verdensklasseforbund.

Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for støtteperioden (3-6 vigtigste):

* Kajak Sprint – EM 2013 – Målsætning: 4 A-finaler og 2 medaljer – Acceptabelt: 4 finalepladser, heraf 2 top 5 placeringer

* Kajak Sprint – VM 2013 – Målsætning: 3 A-finaler og 1 medalje – Acceptabelt: 3 finalepladser, heraf 2 top 5 placeringer

* Kajak Marathon – VM 2013 – Målsætning: 3 medaljer – Acceptabelt: 3 top 5 placeringer

Der er opstillet følgende målsætninger for at opnå bedre sportslige resultater i støtteperioden:

* 200 m - At udvikle viden og erfaring omkring accelerations- og præstationsmæssige komponenter på sprint-distancen.

* 1000 m - At optimere step-testen, så den bliver mere valid på performancemæssige komponenter.

* At udbygge den sportspsykologiske indsats, så det er en ligeså naturlig del af elitearbejdet som den fysiske træning – herunder at udnytte "kulturbærere" på EC til at præge de nye roere på EC, skabe en dame elite-kultur på linje med herrerne og at styrke atleternes forståelse for betydningen af holdrelationen i arbejdet med mandskabsbåde.

* At holde antallet af skader nede på nuværende lave niveau.

Der er opstillet følgende målsætninger for at skabe bedre rammer og vilkår for den enkelte atlet, både i træning, konkurrence og hverdag

* At få flyttet vægtræningsfaciliteterne til EC ved Bagsværd Sø.

* At etablere fysioterapeutbehandling på EC

* Fortsat at fastholde og udvikle atleter som tager stort og selvstændigt ansvar for karrieren.

* Iværksætte praktiske løsninger, der kan sikre social og praktisk integration af nye EC roere. Der er opstillet følgende målsætninger for at styrke talentudviklingen

* At kunne ATK certificere 8 klubber i 2013

* DKF vil styrke talentudviklingsarbejdet i kraftcentrene ved at professionalisere ledelsen og styrke trænerstaben med fuldtidsansatte trænere.

* Etablere to superkraftcentre i henholdsvis Maribo og Silkeborg.

* Øget fokus på at uddanne og udvikle de unge talentfulde roere til verdensklasseroere.

Atlet-indplaceringer

Verdensklasse-atleter - 6: Henriette Engel Hansen, René Holten Poulsen, Emil Stær, Casper Nielsen, Lasse Nielsen, Kasper Bleibach

Elite-atleter – 5: Jimmy Bøjesen, Martin Larsen, William Axelsen, Mads Kern, Lasse Bro Madsen

Team Danmark-atleter – 8: Anne Nielsen, Emilie Rosenkilde, Ida Villumsen, Emilie Petersen, Jesper Beer, Kasper Stig Henriksen, Troels Lund, Jeppe Jensby

Team Danmark-talenter – 2 Emma Jørgensen, Amalie Thomsen

DKF havde i 2012 en omsætning på 12.500.151 kr. Omsætningen i 2013 forventes at være 13.872.066. DKF har en positiv egenkapital på 42.000 kr. og en bunden kapital på 1.400.000 kr.

Det fælles elitebudget (DKF og Team Danmark) for 2013 er på i alt 5.850.209 kr. og DKF’s samlede elitebudget er på 6.193.209 kr. DKF’s andel af det fælles elitebudget udgør 2.392.946 (41 %) og Team Danmarks andel udgør 3.457.263 kr. (59 %).

Af det fælles elitebudget anvendes 1.344.349 kr. (23 %) på talentarbejdet.

Indstillingerne ovenfor behandles alle på Team Danmarks bestyrelsesmøde d. 18. februar 2013.

13. februar 2013

Mulig fremrykning af center til søsport i Silkeborg

Silkeborg Kajakklub kan muligvis se frem til en fremrykning af et center for søsport. Foto: Jens Thybo


Gennemfør planerne for et søsportscenter ved Silkeborg Langsø, så det står klar i 2014. Det forslag er netop  blevet stillet af Rune Kristensen (S), der er byrådsmedlem i Silkeborg.

Forslaget stiller byrådsmedlemmet, fordi der nu skal ses på mulighederne for at fremrykke nogle anlægsprojekter til 2014 ikke mindst for at skabe mere beskæftigelse.  Men Rune Kristensen ønsker også at give ro- og kajaksporten i Silkeborg en håndsrækning. 

Helt konkret foreslår han etableret et dommertårn, omklædningsfaciliteter, toiletter, plads til opbevaring af både og robaneudstyr, tilskuerpladser et et bådeskur til en robanebåd.

Silkeborgs borgmester Hanne Bæk Olsen (S) finder forslaget om fremrykning af et center til søsport  interessant, men kan ikke love noget endnu. 

Målet er dog, at der skal foreligge et evt. konkret forslag på bordet inden slutningen af februar måned.